SLUŠNO PROCESIRANJE U GOVORNIKA GLOBALNOG ENGLESKOGReportar como inadecuado
SLUŠNO PROCESIRANJE U GOVORNIKA GLOBALNOG ENGLESKOG - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Govor, Vol.29 No.1 March 2012. -

U radu se istražuje selektivnost leksičkoga pristupa u hrvatskih govornika globalnog engleskog pri slušnom procesiranju riječi. Uspoređeno je vrijeme reakcije ispitanika na hrvatske i engleske srodnice i nesrodnice u slušnom zadatku leksičke odluke. Pseudoriječi su izrađene tako da odražavaju dizajn riječi upotrijebljenih za podražaj, odnosno i u pseudoriječima su razlikovane pseudoriječi izvedene iz srodnica i pseudoriječi izvedene iz nesrodnica. Utvrđen je obratan efekt srodnica u reakciji na engleske riječi srodnice, tj. suprotno očekivanju, sporija reakcija na srodnice nego na nesrodnice. Nije utvrđena statistički značajna razlika između vremena reakcija na hrvatske riječi srodnice i nesrodnice, no pronađen je obratan efekt srodnica u reakciji na hrvatske pseudoriječi izvedene iz srodnica. Rezultati su interpretirani u smislu teorije egzemplara te potrebe donošenja odluke o jeziku prije donošenja leksičke odluke.

slušni podražaj; leksički pristup; globalni engleski; obratan efekt; srodnica; teorija egzemplaraAutor: Kristina Cergol Kovačević - ; Učiteljski fakultet, Zagreb Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados