STAVOVI PREMA GRADSKIM VARIJETETIMA HRVATSKOGA JEZIKAReportar como inadecuado
STAVOVI PREMA GRADSKIM VARIJETETIMA HRVATSKOGA JEZIKA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Govor, Vol.29 No.2 September 2012. -

Temeljni interes sociolingvističkih i sociofonetskih istraživanja jest istraživanje stavova prema različitim varijetetima u jeziku, utvrđivanje povezanosti fonetsko-fonoloških karakteristika govora i procjene društvene poželjnosti te prestižnosti određenoga varijeteta. Cilj ovoga rada bio je istražiti kakvi su stavovi prema gradskim varijetetima hrvatskoga jezika i provjeriti jesu li se i kako ti stavovi mijenjali tijekom godina. Istraživali su se stavovi prema govoru 11 najvećih hrvatskih gradova koji predstavljaju urbana središta svih hrvatskih dijalekata. Pokazalo se kako su govornici procijenjeni kao neregionalni ujedno bili ocijenjeni i kao osobe najvišeg stupnja naobrazbe, najvišeg društvenog statusa i intelektualnog zanimanja. Među gradovima najpoželjnijim se procijenio govor Zagreba, a najmanje poželjnim za javnu uporabu govor Dubrovnika. Najvažnijom se pokazala povezanost stupnja naobrazbe i regionalnosti govora. Obrazovani govornici iz gotovo svih gradova podjednako bili su manje regionalni, a njihov se govor procijenio društveno poželjnijim i primjerenijim za javnu uporabu.

sociolingvistika; govorni varijeteti; stavovi; regionalnost govoraAutor: Gabrijela Kišiček - ; Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados