Učinak fonološke sličnosti na priziv pseudoriječiReportar como inadecuado
Učinak fonološke sličnosti na priziv pseudoriječi - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Govor, Vol.30 No.1 March 2013. -

Cilj rada bio je ispitati hoće li fonološka sličnost imati različit učinak na priziv pseudoriječi iz kratkoročnog pamćenja ako se one međusobno razlikuju u položaju istih fonema unutar sloga. Podražaj se sastojao od 60 zvučnih nizova pseudoriječi CVC strukture, podijeljenih u četiri skupine. Svaka skupina sadržavala je 15 nizova. U prvoj skupini pseudoriječi u nizu imale su istu rimu sloga VC; u drugoj skupini dijelile su glasnike u pristupu i odstupu sloga C C; u trećoj skupini dijelile su glasnike u pristupu i jezgri CV , a u četvrtoj, kontrolnoj, skupini svi glasnici u nizu bili su fonološki različiti. Rezultati pokazuju kako fonološka sličnost olakšava priziv pojedinih pseudoriječi, ali otežava prisjećanje njihova točnog redoslijeda, što potvrđuje nelingvističke modele kratkoročnog pamćenja. No razlike u prizivu postoje i s obzirom na raspored istih fonema unutar sloga: nizovi pseudoriječi C C skupine uspješnije su prizvani nego nizovi ostalih dvaju skupina. To bi se moglo objasniti time da u C C skupini obavijest nosi samoglasnik, tj. glasnik najvećeg stupnja zvonkosti, zbog čega ostavlja jači trag u kratkoročnom pamćenju. Takav rezultat potvrđuje psiholingvističke modele kratkoročnog pamćenja, prema kojima jezični podražaj stavlja posebne zahtjeve pred kratkoročno pamćenje, različite od zahtjeva ostalih, nejezičnih, podražaja.

učinak fonološke sličnosti; kratkoročno pamćenje; pseudoriječi; slog; zvonkostAutor: Ana Vidović Zorić - orcid.org-0000-0001-5364-1758 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska Damir Horga - ; Filoz

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados