Fonetska procjena glumačkoga govora - Govor, Vol.30 No.1 March 2013.Report as inadecuate
Fonetska procjena glumačkoga govora - Govor, Vol.30 No.1 March 2013. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Govor, Vol.30 No.1 March 2013. -

U radu su analizirana govorna ostvarenja glumaca i glumica N = 10 Gradskoga dramskoga kazališta Gavella prema protokolu fonetskoga statusa ekspresivne govorne izvedbe glas, izgovor, izražajnost, govorna glatkoća i ukupna ocjena. Fonetska slušna procjena provedena je sa studentima diplomskoga studija Odsjeka za fonetiku Sveučilišta u Zagrebu N = 16. Nakon napravljenih statističkih postupaka aritmetička sredina, t-test i Hi-kvadrat test, rad donosi opis glumačkoga govora s obzirom na pojedinačne procjene rocjenitelja i autorice i skupne procjene glumaca i glumica procjena procjenitelja. Rezultati pojedinačnih fonetskih procjena između procjenitelja i autorice evidentiraju razilaženja u procjenama naglasnoga sustava i tempa brzine govora, dok je u ostalim varijablama postignuta dobra usklađenost u procjenama. Prema procjenama procjenitelja skupna slika pokazuje da glumice u odnosu na glumce imaju ugodniji glas, a glumci promukliji glas od glumica. Glumice imaju viši ton, primjereniji izgovor i govornu brzinu, bolju ukupnu izražajnost, govornu glatkoću i ukupnu ocjenu govorne izvedbe sve su navedene razlike statistički značajne p = 0,001, dok je za govornu brzinu p = 0,028.

prozodija; glas; izgovor; izražajnost; govorna glatkoćaAuthor: Karolina Vrban Zrinski - ; Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents