Funkcije intonacije - Govor, Vol.30 No.1 March 2013.Reportar como inadecuado
Funkcije intonacije - Govor, Vol.30 No.1 March 2013. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Govor, Vol.30 No.1 March 2013. -

Kod preglednih prikaza funkcija intonacije opravdano se stječe dojam da im je potrebno osvježenje, ako se u obzir uzmu spoznaje istraživanja prozodije autentičnih razgovora koja se koriste metodama etnometodološke ili etnografske analize. Nepostojanje opisa govornih radnji ili opisa funkcija upravljanja razgovorom, tj. funkcija njegova ustrojavanja, može se pripisati činjenici da se, unutar modela čiji se rezultati razmatraju u ovim prikazima, za analizu koriste i introspektivno tumače umjetno stvorene dekontekstualizirane rečenice. Ovaj je rad prikaz funkcija intonacije koji obuhvaća u preglednim prikazima ustaljene funkcije intonacije isticanje, razlikovanje leksičkog značenja ili gramatičke kategorije, stvaranje cjelina, kao i njene funkcije spoznate zahvaljujući novijim istraživanjima prozodije autentičnih razgovora metodama etnometodološke ili etnografske analize funkcija razlikovanja pragmatičkog značenja, tj. konstituiranja govorne radnje i funkcija određivanja uloga i odnosa u razgovorima.

intonacija; funkcije intonacije; funkcije intonacije u razgovoruAutor: Dario Marić - orcid.org-0000-0003-3133-054X ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Sarajevu Bosna i Hercegovina

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados