Akustička procjena i samoprocjena glasa osoba s Parkinsonovom bolestiReportar como inadecuado
Akustička procjena i samoprocjena glasa osoba s Parkinsonovom bolesti - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Govor, Vol.30 No.2 September 2013. -

Parkinsonova bolest degenerativni je i progresivni poremećaj središnjega živčanog sustava koji zahvaća bazalne ganglije i uzrokuje njihovo propadanje. Bolest se najčešće javlja u starijoj životnoj dobi, a kao posljedica bolesti javlja se tremor u mirovanju, rigor, bradikineza, ukočenost, demencija i druge teškoće među kojima je i poremećaj glasa. Cilj ovog rada jest procijeniti obilježja glasa osoba oboljelih od Parkinsonove bolesti i usporediti ih s obilježjima glasa osoba bez poremećaja te izvršiti ispitivanje vokalnog hendikepa u obje skupine ispitanika. Istraživanje je provedeno na uzorku od 28 ispitanika starosti od 48 do 82 godine. 18 ispitanika bile su osobe s Parkinsonovom bolesti, a deset ispitanika su bile osobe bez poremećaja. Ispitanici su ispunjavali upitnik Indeks vokalnih teškoća VHI, a zatim je sniman njihov glas. Snimanje glasa obuhvaćalo je snimanje fonacije glasa -a-, a akustička analiza je rađena pomoću programa Praat. Rezultati su pokazali da se osobe s Parkinsonovom bolesti statistički značajno razlikuju u samoprocjeni glasa od osoba bez poremećaja, a akustička analiza pokazuje statistički značajne razlike u intenzitetskimoscilacijama titranja glasnica i odnosu intenziteta harmonika i šuma HNR.

Parkinsonova bolest; VHI; shimmer; HNRAutor: Maja Pušić - ; Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados