Proksimalni i distalni uzroci spolnog dimorfizma glasaReportar como inadecuado
Proksimalni i distalni uzroci spolnog dimorfizma glasa - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Govor, Vol.31 No.1 March 2014. -

Posljednjih nekoliko godina porastao je interes za proučavanje spolnog dimorfizma glasa.Muškarci i žene imaju različite vokalne karakteristike, s tim da žene imaju višu frekvenciju osnovnog tona glasa i varijabilitet te frekvencije. U dosadašnjim istraživanjima uzroci

spolnog dimorfizma glasa objašnjavaju se na dvjema razinama. Na proksimalnoj razini se spolni dimorfizam dovodi u vezu s utjecajem spolnih hormona na glasnice. Istraživanja potvrđuju najizraženije promjene glasa tijekom puberteta i menopauze, kao i u različitim

fazama menstrualnog ciklusa tijekom reproduktivnog perioda. Budući da rezultati dosadašnjih istraživanja nisu u potpunosti konzistentni, u radu se raspravlja i o različitim metodološkim pristupima.Za razliku od proksimalne, distalna razina uključuje objašnjenja spolnog dimorfizma u terminima teorije evolucije, pri čemu se glas promatra kao indikator reproduktivnevrijednosti i plodnosti žene. Istraživanja potvrđuju navedeno, ukazujući na povezanost privlačnosti glasa i drugih objektivnih mjera privlačnosti. Procjene privlačnosti glasa također se mijenjaju ovisno o fazama menstrualnog ciklusa. Međutim, na osnovi dosadašnjih istraživanja još uvijek nisu jasne relacije akustičkih karakteristika glasa i privlačnosti. U raduse također raspravlja o metodološkim pitanjima, kao što su pitanja ekološke valjanosti dosadašnjih laboratorijskih istraživanja te pitanja naliziranih uzoraka govora.

glas; spolni dimorfizam; spolni hormoni; adaptacijski mehanizmiAutor: Irena Pavela - orcid.org-0000-0003-2237-978X ; Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru, Hrvatska Nataša Šimić - ; Odjel za

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados