Stabilizacijski sustavi u ultrazvučnim istraživanjimaReportar como inadecuado
Stabilizacijski sustavi u ultrazvučnim istraživanjima - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Govor, Vol.31 No.2 September 2014. -

Ultrazvučna metoda se u posljednjih dvadeset godina sve više koristi u istraživanjima proizvodnje govora. Zbog prednosti koje ima u odnosu na druge metode prikaz cijele linije jezika u realnom vremenu, neinvazivnost, biološka sigurnost, dostupnost i relativno niska cijena, ultrazvuk dominira kao slikovna metoda za istraživanja fiziologije govora. U ovome se radu daje pregled stabilizacijskih sustava u ultrazvučnim istraživanjima u posljednjih desetak godina te se predstavljaju stabilizacijski sustavi S.O.S. i FILIP osmišljeni za istraživanja u Laboratoriju za fiziološko istraživanje govora Odsjeka za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rezultati dobiveni istraživanjem i verifikacijom daju informacije o stabilnosti sonde i ispitanika te o uspješnosti samih stabilizacijskih sustava. Maksimalni pomak sonde može se usporediti s rezultatima ostalih stabilizacijskih sustava.

ultrazvuk; stabilizacijski sustavi; S.O.S.; FILIP; linija nepcaAutor: Ines Carović - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados