Akustička analiza spektra šuma hrvatskih lingvalnih frikativaReportar como inadecuado
Akustička analiza spektra šuma hrvatskih lingvalnih frikativa - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Govor, Vol.31 No.2 September 2014. -

Izgovor lingvalnih frikativa je složen, a učestalost poremećaja njihovog izgovora u svjetskim jezicima vrlo velika. U hrvatskom se jeziku većina dosadašnjih istraživanja bavila artikulacijskim opisom izgovora ovih glasnika te akustičkim opisom temeljenim na vizualnoj inspekciji spektrograma, a manje kvantitativnim mjerama spektralnih karakteristika njihovog šuma. Spektar frikativa je šuman, pa su načini njegove kvantifikacije složeni. Stoga su ciljevi ovog istraživanja bili akustički analizirati i kvantificirati spektar hrvatskih lingvalnih frikativa pomoću četiri momenta spektra težište, raspršenje i nagib spektra te istaknutost glavne amplitude i time omogućiti objektivno međusobno razlikovanje frikativa te razlikovanje tipičnog izgovora frikativa od atipičnog. U tu je svrhu akustički analiziran tipičan izgovor 31 govornika koji su u fonetskom studiju pet puta ponovili listu od 12 beznačenjskih riječi. Prema rezultatima, težište i raspršenje spektra šuma najbolji su akustički korelati za razlikovanje frikativa, a slijede nagib spektra šuma i istaknutost glavne amplitude. Rad donosi i raspone vrijednosti mjerenih varijabli, što omogućuje i razlikovanje tipičnog izgovora hrvatskih lingvalnih frikativa od netipičnog te ukazuje na varijabilnost izgovora ovih glasnika.

hrvatski jezik; lingvalni frikativi; momenti spektra; akustička analizaAutor: Nives Vujasić - ; Petrinja, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados