Turistička perspektiva jezera ŠodericaReportar como inadecuado
Turistička perspektiva jezera Šoderica - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Podravina : scientific multidisciplinary research journal, Vol.15 No.29 June 2016. -

Cilj ovog rada je istražiti mogućnosti turističkog razvoja Šoderice te preduvjete i osnove koje treba stvoriti s ciljem da Šoderica postane moderna i atraktivna turistička destinacija. Ovaj rad se temelji na povijesti turističkog razvoja Šoderice, analizi postojeće turističke resursne osnove i analizi trendova u okruženju uključujući promjene navika, potreba i zahtjeva kao i karakteristika modernog turiste. Autor analizira i uspoređuje sa Šodericom slične turističke destinacije, a koje su ujedno i primjeri najbolje prakse. Analiza snaga i slabosti, prilika i prijetnji daje realnu podlogu za definiranje strategije razvoja. Turistička perspektiva se promatra i procjenjuje temeljem sadašnjeg stanja turističke infrastrukture i ukupne turističke resursne osnove na Šoderici, karakteristikama kontinentalnog turizma u Hrvatskoj, turističkim trendovima u Hrvatskoj i svijetu kao i objektivnim mogućnostima za razvoj. Bit je dobivanje podloge za jasnu i određenu strategiju razvoja jezera Šoderice koja će dati i njegovu realnu turističku perspektivu.

Šoderica; destinacija; turizam; trend; strategija; perspektivaAutor: Zdravko Mihevc - ; Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados