UPORABA KONTINUIRANIH MJERILA MASE I VLAŽNOSTI U AUTOMATIZACIJI TVORNICA KRMNIH SMJESAReportar como inadecuado
UPORABA KONTINUIRANIH MJERILA MASE I VLAŽNOSTI U AUTOMATIZACIJI TVORNICA KRMNIH SMJESA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Krmiva : Review for animal feeding, production and feed technology, Vol.35 No.4 July 1993. -

lz razloga ubzanja procesa proizvodnje, a i jednostavnijeg automatiziranja procesa, te lakšeg povezivanja u informatički sustav poduzeća sve više se u tehnološke linije uključuju kontinuirana mjerila, kako za količinu tako i za vlažnost mase. U jednom takvom sustavu proizvodnje je itekako značajno da se u svakom trenutku može odrediti količina robe u procesu, te količina uskladištene mase. Nije potrebno posebno naglašavati da je vlažnost proizvoda od naročite važnosti za kakvoću i postojanost neke krmne smjese, a dosljedno i točno određivanje vlage materijala jedno je od ključnih mjerenja u proizvodnji stočne hrane. Da bi se izbjegli nepotrebni tokovi uzoraka, te ubrzalo reagiranje na promjene vlažnosti mase uočenih u procesu, razvijani su uglavnom NIR analizatori vlažnosti i to u kontinuiranom „on line- sustavu, dakle izravno utvrđivanje vlažnosti mase, bez uzimanja uzoraka iz procesa proizvodnje stočne hrane. Ovaj rad dati će pregled takvih mjerila, kao i projekt određenih automatiziranih tehnoloških podsustava. Automatizacija procesa proizvodnje krmnih smjesa donosi energetske uštede, te povećava i kakvoću gotovog proizvoda.Autor: Stjepan Plijestić - ; Agronomski fakultet, Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport, Zagreb, Republika Hrv

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados