MOGUĆNOST KORIŠTENJA KOŠTICA OD VIŠNJE U TOVU BEKONSKE PRASADI U PORASTUReportar como inadecuado
MOGUĆNOST KORIŠTENJA KOŠTICA OD VIŠNJE U TOVU BEKONSKE PRASADI U PORASTU - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Krmiva : Review for animal feeding, production and feed technology, Vol.35 No.4 July 1993. -

Posljednjih godina sve se više osjeća nedostatak stočne hrane u Makedoniji. S druge strane, razvitak prerađivačke industrije u Republici i ostatak sekundarnih organskih tvari ove industrije sve je veći i potencijalni je zagađivač rječnih tokova i neposredne ljudske sredine. Polazeći od toga, da ove tvari imaju određenu energetsku vrijednost i mogu se koristiti u hranidbi nekih domaćih životinja Jordanovski 1988; 1993, izveden je pokus s košticama od višnje kao zamjena za kukuruz u obrocima tovne prasadi za bekon u rastu. Formirane su tri grupe, jedna kontrolna i dvije pokusne s po 30 životinja 15 m + 15 ž. Kontrolna grupa dobiva standardnu komercijalnu krmnu smjesu, prva pokusna grupa dobiva u smjesi 5% samljevenih koštica od višnje, a druga pokusna grupa 10% koštica. Pokus je trajao 70 dana, živa vaga na početku u prosjeku kod svinje svih grupa iznosila je 22,7 kg. Na kraju tova svinje I. pokusne grupe 5% koštica u smjesi postigle su najveću živu masu 53.7 kg, zatim dolaze svinje kontrolne grupe s 53.0 kg, a najlakše su svinje ll. pokusne grupe 50.2 kg, koje su dobivale 10% koštica u smjesi. Razlike su statistički značajne PAutor: Nikola Jordanovski - ; Poljoprivredni fakultet, Skopje, Macedonija Srečko Georgijevski - ; Poljoprivredni fakultet, Skopje, Mace

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados