Pomaže li povijesna gramatika razumijevanju hrvatskoga standardnog jezikaReportar como inadecuado
Pomaže li povijesna gramatika razumijevanju hrvatskoga standardnog jezika - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatica : Magazine for Croatian Language, Literature and Culture, Vol.39 No.59 December 2015. -

Autor u radu izdvaja nekoliko činjenica iz povijesnog pregleda razvoja hrvatskoga standardnog jezika nepostojano a, dugi naglasci i zanaglasne duljine, sklonidba imenica, prvo lice jednine prezenta, treće lice jednine imperativa, vremenski prilozi sinoć, danas, jutros, večeras, određivanje etimologije u pojedinih riječi i slično koje nam pomažu da shvatimo ili bolje razumijemo suvremeno stanje u jeziku. U radu se na odabranim primjerima propituje odnos između hrvatskoga standardnog jezika sinkronijskoga opisa jezika i njegove povijesne gramatike dijakronijskoga opisa jezika. Drugim riječima, autor postavlja pitanje koliko uopće možemo razumjeti funkcioniranje jezika ako ne poznajemo njegov razvoj. Autor na nizu primjera pokazuje kako je nemoguće shvatiti sinkronijski opis jezika bez poznavanja osnovnih činjenica iz njegova razvoja. To za sobom povlači obvezu kako bi svaki nastavnik hrvatskoga jezika trebao imati filološku naobrazbu ili barem temelje filološke obaviještenosti u razumijevanju gramatičkoga gradiva.

povijesna gramatika; hrvatski standardni jezikAutor: Boris Kuzmić - orcid.org-0000-0001-5757-2913 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados