PRIMJENA DIGITALNE OBRADE SLIKE ZA PROCJENU KLAONIČKE VRIJEDNOSTI BIKOVAReport as inadecuate
PRIMJENA DIGITALNE OBRADE SLIKE ZA PROCJENU KLAONIČKE VRIJEDNOSTI BIKOVA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Stockbreeding : Journal of Animal Improvement, Vol.50 No.3 June 1996. -

Glavna svrha našeg istraživanja bila je dokazati da se analiza video slike može upotrijebiti za procjenu sastava polovica u žive stoke. Primjena mikrokompjutora, gdje se obrađuje slika video kamere, nije novost u znanosti o životinjama. Cross i sur. 1 pokušali su predvidjeti sastav područja 9., 10. i 11. rebra u goveda služeći se analiziranjem video slike. Misztal 3 je upotrijebio obradu slike za procjenjivanje sastava polovica u žive stoke. Nove mogućnosti izračunavanja dale su mnogo veću točnost u ovoj metodi, te manje troškove i mnogo bržu obradu digitalnih slika životinja, nego u ranijim istraživanjima. Naš bi pokus morao dati potpunu automatiziranu metodu procjenjivanja uzgojne vrijednosti živih životinja, što bi se mogla izračunati na osnovi predviđene vrijednosti rasjecanja polutki, težine hladnih polovica i dijelova vrijednog mesa. Djelomični koeficijenti regresije svakog pojedinog modela bili su 0.96 Se=6.0 za težinu hladnih polovica, 0.94 Se=6.0 za vrijedno meso i 0.92 Se=6.0 za meso u vrijednim dijelovima, te su bili neznatno viši od onih što su ih dobili Jankowski et al 2 R=0,48 - 0.94 i Misztal R=0.86 - 0.91. Visoki djelomični koeficijent regresije R svakog modela pokazuje da postoji mogućnost primjene ove metode kao kriterija selekcije, što se temelji na pojedinom testu performance, z- predviđanje klaoničke produktivnosti mesne pasmine.Author: T. Sakowski - ; Institute of Genetics and Animal breeding,Mroków, Poland J. Cytowski - ; University of Warsaw, Dept. of Mathemat

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents