Hrvatskoglagoljski tekstovi kao izvor podataka za povijesnu dijalektologiju hrvatskoga jezikaReportar como inadecuado
Hrvatskoglagoljski tekstovi kao izvor podataka za povijesnu dijalektologiju hrvatskoga jezika - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatica : Magazine for Croatian Language, Literature and Culture, Vol.39 No.59 December 2015. -

U radu se ističu temeljne postavke povijesne ili dijakronijske dijalektologije te njezina ishodišta i dometi u tradicionalnoj devetnaestostoljetnoj kroatističkoj i slavističkoj filologiji. Navode se izvori za takva istraživanja, a posebna se pozornost posvećuje relevantnosti hrvatskoglagoljskih tekstova kao izvora, razlozima zbog kojih se ona počela propitkivati te posljedicama negiranja njihove relevantnosti. Prikazuju se sintetska postignuća u hrvatskoj povijesnoj dijalektologiji i upućuje na perspektive u budućim istraživanjima.

hrvatski jezik; povijesna dijalektologija; filologija; paleoslavistikaAutor: Sanja Zubčić - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados