Obzori kroatističkih jezičnopovijesnih traganja u digitalnom dobuReportar como inadecuado
Obzori kroatističkih jezičnopovijesnih traganja u digitalnom dobu - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatica : Magazine for Croatian Language, Literature and Culture, Vol.39 No.59 December 2015. -

Danas se brže i lakše nego nekoć obavljaju uz pomoć računala filološka istraživanja, ali se filolog i dalje mora baviti temeljnim poslovima bez kojih nema iskoraka u filologiji: čitanjem, tumačenjem i objavljivanjem vrela. U radu se problematizira zapostavljenost primarnih zadataka u hrvatskoj filologiji i današnje zaostajanje kroatistike u digitalnom dobu kada je riječ o priređivanju kritičkih izdanja i povijesnih jezičnih korpusa, bez kojih nema suvremenih znanstvenih jezikoslovnih istraživanja. Osim toga, rad problematizira okoštale stavove o početcima hrvatske jezične kulture.

hrvatski jezik; kroatistika; najstarije jezične potvrde; kritička izdanja; računalni korpusi; jezičnopovijesna istraživanjaAutor: Amir Kapetanović - orcid.org-0000-0002-8013-9330 ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados