Suvremena hrvatska onomastika - izazovi, potrebe i mogućnostiReportar como inadecuado
Suvremena hrvatska onomastika - izazovi, potrebe i mogućnosti - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatica : Magazine for Croatian Language, Literature and Culture, Vol.39 No.59 December 2015. -

U uvodnome dijelu rada autorica definira onomastiku i predmet njezina istraživanja te kratko prikazuje povijest hrvatske onomastike i nabraja onomastičare koji su ju obilježili. Središnji je dio rada prikaz hrvatske onomastičke suvremenosti s posebnim osvrtom na njezine izazove, potrebe i mogućnosti. U zaključku konstatira da, unatoč trudu malobrojnih onomastičara, obilje imenske građe još čeka da bude prikupljeno terenskim i arhivskim istraživanjima te podvrgnuto znanstvenoj analizi.

povijest hrvatske onomastike; istaknuti hrvatski onomastičari; suvremena hrvatska onomastikaAutor: Anđela Frančić - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados