Mogućnost označiteljskih alata unutar mrežnog okvira za istraživanje hrvatske kulturne baštineReportar como inadecuado
Mogućnost označiteljskih alata unutar mrežnog okvira za istraživanje hrvatske kulturne baštine - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatica : Magazine for Croatian Language, Literature and Culture, Vol.39 No.59 December 2015. -

U radu je predstavljen mrežni okvir za čuvanje i obradbu dokumenata iz različitih kategorija hrvatske kulturne baštine književnost, slikarstvo, arhitektura i dr. pohranjenih u različitim medijima digitalizirani rukopisi, tekst, slike, zvučni atlasi, filmoviOkvir omogućuje postavljanje kategoriziranog digitalnog zapisa s različitim obilježjima u vremensko-prostorne koordinate i pretraživanje po različitim kriterijima. Tekstni dokumenti, osim klasičnih bibliotekarskih podataka, mogu se pretraživati i po riječima koje oni sadrže te prikazivati u vremenskim trajektorijima, što omogućuje praćenje željenih riječi kroz stoljeća, od njihova nastanka do eventualnog iščeznuća i novih pojavaka. Za sintaktično-semantička označivanja izgrađen je vizualni editor TEIMark, a za označivanja slika npr. digitaliziranih rukopisa načinjen je program DocMark. Oba editora omogućuju postavljanje vizualnih oznaka tagova iznad informacije teksta ili slike u nizu slojeva, koji se mogu po želji sakriti, prikazati ili spremiti u XML-TEIzapisu. Svaki dokument može imati svoj skup trojaca triplets, koji se onda preko baze Virtuoso triplestore može pretraživati naredbama SparQL. Mrežni okvir prati i dodatni razvojni sustav za lingvističku obradu teksta, kao i program koji iz rečenica teksta izvlači s-p-o-informaciju prema korisnički definiranim uzorcima. Razvojni sustav omogućuje poluautomatsko stvaranje abecedarija i rječnika te njihovo povezivanje preko linked data unutar definicija i natuknica na postojeće online-rječnike. To je temelj budućeg ontologijskog povezivanja ovakvih podatka LOD u globalni mrežni oblak.

alati za vizualno označivanje; semantički okviri; izvlačenje informacije; jezikoslovni i kulturološki povezani podaciAutor: Mario Essert - ; Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados