INTRAUTERINA INSEMINACIJA, TRANSCERVIKALNA INSEMINACIJA I PRENOŠENJE ZAMETKA U SVRHU IZVEDIVOG POBOLJŠANJA PASMINE MALIH PREŽIVAČAReportar como inadecuado
INTRAUTERINA INSEMINACIJA, TRANSCERVIKALNA INSEMINACIJA I PRENOŠENJE ZAMETKA U SVRHU IZVEDIVOG POBOLJŠANJA PASMINE MALIH PREŽIVAČA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Stockbreeding : Journal of Animal Improvement, Vol.50 No.3 June 1996. -

Razvoj laparoskopske intrauterine inseminacija ovaca od najveće je važnosti za provođenje nacionalnih Programa oplodnje u Velikoj Britaniji. Ovaj se postupak razvio istovremeno s postupcima skeniranja ultrazvukom u svrhu in vivo procjene karakteristika trupa ovaca, a primjenom postupka BLUP-a Best Linear Unbiased Prediction u svrhu točne procjene genetskih odlika. Ovi postupci zajedno pružaju stvarnu mogućnost ubzanja stope poboljšanja genetskih odlika za ekonomski važne karakteristike krajnjih pasmina za oplodnju ovaca. Međutim laparoskopija je invazivan postupak, pa se budući napredak oslanja na razvitak alternativnih, neinvazivnih postupaka inseminacije. Prenošenje zametaka sadrži mogućnost brže reakcije na izbor selekciju i to većim intenzitetom izbora te smanjenjem generacijskog razmaka u ženka. Reakcija se može nadalje pojačati cijepanjem zametka. U ovaca se, međutim, rezultati ne mogu predvidjeti zbog velikog variranja superovularnih reagiranja životinja davalaca; reakcije u koza su manje promjenljive. Ovo variranje reakcija utječe na genetski probitak i to osobito u uzgoju u srodstvu.Autor: W.A.C. McKelvey - ; The Scottish Agricultural College, West Mains Road, Edinburgh,Scotland G. Simm - ; The Scottish Agricultural

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados