Tekstologija i granice nacionalne filologije: zaboravljena drama Govor božićniReportar como inadecuado
Tekstologija i granice nacionalne filologije: zaboravljena drama Govor božićni - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatica : Magazine for Croatian Language, Literature and Culture, Vol.39 No.59 December 2015. -

Polazeći od pretpostavke da su granice nacionalne filologije određene poznavanjem njezina korpusa, u radu se na primjeru drame Govor božićni pokazuje u kojoj je zapravo mjeri dopreporodna hrvatska književnost istražena i dostupna. Riječ je o prikazanju u kojem je obrađena tema poklonstva mudraca za koju se inače tvrdi da je izostala iz hrvatske ranonovovjekovne drame božićne tematike, izuzme li se prikazanje koje su u veljači 1615. izvele redovnice ženskoga benediktinskog samostana Svetoga Spasa u Šibeniku, čiji se tekst međutim nije sačuvao. Govor božićni potvrđuje da crkveni teatar - prigodan i vezan za blagdane - nije ugasnuo, neovisno o izmjenama poetikâ i promjenama u žanrovskom sustavu, pa i unatoč zabranama da se sakralni prostor koristi kao pozornica.

hrvatska drama; Govor božićni; poklonstvo mudracaAutor: Milovan Tatarin - orcid.org-0000-0001-7327-4158 ; Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados