Povraci filologiji između igre i komentaraReportar como inadecuado
Povraci filologiji između igre i komentara - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatica : Magazine for Croatian Language, Literature and Culture, Vol.39 No.59 December 2015. -

Čuveni poziv na povratak filologiji koji je 1982. uputio Paul de Man pokrenuo je nastanak čitavog žanra rasprava koje su potrajale sljedećih desetljeća problematizirajući status i budućnost filologije te svjedočeći o složenosti te tematike i njezinoj važnosti za suvremenu humanistiku. U ovom radu nastoji se razumijevanju te složenosti pridonijeti promatrajući najznačajnije predstavnike rasprave u odnosu na dva pojma kojima se mogu omeđiti krajnosti jednog aspekta shvaćanja filologije - igru i komentar. Uz isticanje važnosti koju smještanje između tih dvaju polova ima za filologiju kao disciplinu rad dovodi u pitanje stabilnost te binarne opreke, što odvaja različite -povratke filologiji- odnosno ukazuje na to da su ambivalentnosti koje se u raspravi uporno nastojalo razriješiti inherentno svojstvo filologije, uvjetovano naravi jezika kao njezinog primarnog predmeta bavljenja.

filologija; povratak filologiji; komentar; jezična igra; jezik; značenjeAutor: Zvonimir Glavaš - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados