MANIPULIRANJE RASTOM JANJADI U REGULIRANJU OPSKRBE TRŽIŠTA JANJETINOMReportar como inadecuado
MANIPULIRANJE RASTOM JANJADI U REGULIRANJU OPSKRBE TRŽIŠTA JANJETINOM - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Stockbreeding : Journal of Animal Improvement, Vol.50 No.2 April 1996. -

Danas se razvija raznolika tehnologija koja će omogućiti opskrbu u određeno vrijeme kao i izgradnju sustava koji će omogućiti da Europa zadrži svoj udio na europskom tržištu svježe janjetine zadovoljavanjem specifikacija visoke kakvoće na dvanaestomjesečnoj osnovi. Međutim, dugoročna proizvodnja janjetine u Europi koja može konkurirati svjetskim cijenama može se postići samo ukoliko se troškovi proizvodnje svedu na najmanju mjeru - to uključuje smanjenje varijabilnih troškova iskorištavanjem postojećih travnjaka - nusproizvoda u najvećoj mogućoj mjeri, te smanjenjem postojećih troškova promjenama infrastrukture gospodarstava. Dok još uvijek postoje tehnički problemi što zahtijevaju daljnja istraživanja, naročito na europskoj razini, oni su neznatni u odnosu na političke i socioekonomske aspekte, kao i okolišne aspekte jačanja i promicanja vlastite opskrbe unutar Europe. Poticajne mjere seoskog razvoja, koje u isto vrijeme čuvaju tradicionalnu ravnotežu okoliša domaćih travnjaka Europe ne moraju biti u skladu s ekonomski opravdanim uzgajanjem ovaca. Međutim, zahtjevna je zadaća koja traži neodgodivo istaživanje programa poticajnih mjera koji će skupiti sve ove elemente u jedinstvenu politiku opskrbe europskom janjetinom.Autor: J.E. Vipond - ; Genetics and Behavioural Sciences Department, Edinburgh, Scotland N.C. Friggens - ; Genetics and Behavioural Scie

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados