UKLJUČIVANJE OSOBINA SADRŽAJA MLIJEKA U PROGRAM UZGOJAReportar como inadecuado
UKLJUČIVANJE OSOBINA SADRŽAJA MLIJEKA U PROGRAM UZGOJA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Stockbreeding : Journal of Animal Improvement, Vol.50 No.2 April 1996. -

lako se općenito priznaje da bi uzgojni cilj u sastavu mlijeka trebalo usmjeriti na povećanje ili neizmijenjeni postotak bjelančevina i smanjenje postotka masnoće, većina uzgojnih programa ide u prilog visokih postotaka masnoće, bilo posredno ili neposredno putem selekcije na visoki postotak bjelančevina. Čak pri selekciji na jednu osobinu, na postotak bjelančevina, zbog visoke korelacije između osobina sadržaja i veće varijabilnosti postotka masti odnosna reakcija postotka masnoće može biti veća nego neposredno povećanje postotka bjelančevina. U Finskoj se postotci osobina razmatraju u domaćem uzgoju već od 1988. Prihvaćen je i cilj smanjenja postotka masnoće i kao posljedica toga bikovi rođeni nakon 1990. imaju oko 25% jedinica niži sadržaj masnoće u mlijeku nego bikovi rođeni između 1985. i 1987. Godine 1990. ustanovljen je uzgojni program otvorenog prijenosa jezgre embrija koji je primijenio alternativni uzgojni cilj u sastavu mlijeka. Cilj je bio podići omjer bjelančevina: masnoća u mlijeku, povećavajući sadržaj bjelančevina dok se u isto vrijeme održavao nepromijenjen postotak masnoće. lzabrane su relativne težine za osobine koje su davale jednaku važnost stvaranju i postotku bjelančevina s istovremenom negativnom težinom za postotak masnoće. Za vrijeme od četiri godine rada provedeno je ispiranje 291 krave, te je prenijeto 1607 embrija. Do sada je rođeno 746 telića. Godine 1995. prvih 95 ET kćeri ocijenjeno je prema nacionalnom programu modela životinja. Njihovi BLUP postotci bjelančevina bili su +.14 iznad skupine junica oteljenih iste godine, a BLUP-ovi dobivenih bjelančevina bili su 12 kg iznad srednje vrijednosti analogne skupine. Uzgojne vrijednosti postotka masnoće bile su na istoj razini kao u klasi te godine.Autor: E.A. Mäntysaari - ; Agricultural Research Center, Institute of Animal Production, Jokioinen,Finland

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados