Navodnjavanje u povrćarstvu na otvorenomReportar como inadecuado
Navodnjavanje u povrćarstvu na otvorenom - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Glasnik Zaštite Bilja, Vol.31 No.3 June 2008. -

Za uspješnu proizvodnju povrćarskih kultura moraju se osigurati vegetacijski faktori: voda, hranjive tvari, toplina, svjetlost i zrak. Bez ovih faktora ne samo da se ne može ostvariti planirana proizvodnja, već bez bilo kojeg od njih biljka ne može živjeti. Dakle, i voda je jedan od faktora koji uvjetuju život biljke pa je bez vode nemoguć njen uzgoj.

Zašto je voda tako značajna za biljku nije teško objasniti. Ona je ne samo sastavni dio građe biljke, već i nosilac mnogih fizioloških procesa tijekom vegetacije: regulira režim ishrane biljke, otapa hranjive tvari tla i preko korjenovih dlačica unosi ih u biljku, regulira toplinski režim biljke i tla, posreduje u procesu fotosinteze, regulira fizikalne, kemijske i biološke procese u tlu. Razlikujemo razne metode i rokove navodnjavanja, a u ovom radu pobliže ćemo opisati mogućnosti navodnjavanja u povrćarstvu na otvorenom.

voda; fiziološki procesi; navodnjavanjeAutor: Valerija Pokos Nemec -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados