Ekspresija ciklina D1 u koštanoj srži pacijenata s multiplim mijelomom prije i poslije terapije bortezomibomReport as inadecuate
Ekspresija ciklina D1 u koštanoj srži pacijenata s multiplim mijelomom prije i poslije terapije bortezomibom - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medicina, Vol.52 No.3 September 2016. -

Cilj: Imunohistokemijski procijeniti ekspresiju ciklina D1 na mijelomskim stanicama u koštanoj srži pacijenata s multiplim mijelomom MM, liječenih bortezomibom te dobivene podatke usporediti s kliničko-patološkim parametrima i odgovorom na terapiju. Ispitanici i metode: Ekspresija ciklina D1 analizirana je ubioptičkim uzorcima koštane srži 24 pacijenta s MM-om prije i nakon provedene terapije bortezomibom. Za određivanje ekspresije ciklina D1 na mijelomskim stanicama korištena je dvostruka imunohistokemijska metoda koja omogućava istovremeno bojanje uzorka s dva protutijela u ovom slučaju s CD138 za identifikaciju plazma stanica i ciklinom D1. Pozitivnom reakcijom smatralo se nuklearno obojenje naciklin D1, bilo kojeg intenziteta, u ≥ 10 % plazma stanica. Rezultati su potom korelirani s kliničko-patološkim podacima pacijenata ispitivane skupine. Rezultati: Nuklearna ekspresija ciklina D1 u plazma stanicama oboljelim od MM-a prije terapije nađena u je 9-24 pacijenta, a ukupno negativnih pacijenata bez ikakvog nuklearnog bojanja 13-24 ili s bojanjem na ciklin D1 u < 10 % stanica 2-24 bilo je 15-24. Nakon terapije bortezomibom 5-24 pacijenta bilo je pozitivno na ciklin D1, dok je ukupno 19-24 pacijenata bilo negativno, tj. bez ikakvog nuklearnog bojanja 17-24 ili je imalo < 10 % tumorskih stanica 2-24 pozitivno na ciklin D1. U ovoj studiji nije nađena statistički značajna razlika u ekspresiji ciklina D1 prije i nakon provedene terapije bortezomibom p = 0,084 niti s nekim od kliničko-patoloških parametara. Zaključak: Rezultati i razina ekspresije ciklina D1 uvelike variraju unutar različitih ispitivanih skupina, a također ovise i o terapiji koju su pacijenti dobivali, stoga je za utvrđivanje značaja ciklina D1 na prognozu i korelaciju s kliničko-patološkim karakteristikama potrebna veća i homogenija skupina pacijenata.

ortezomib; ciklin D1; imunohistokemija; multipli mijelomAuthor: Ita Hadžisejdić - ; Zavod za patologiju i patološku anatomiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka Emina Babaro

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents