Uloga patologa u dijagnostici i terapiji pacijenata s karcinomom dojkeReport as inadecuate
Uloga patologa u dijagnostici i terapiji pacijenata s karcinomom dojke - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medicina, Vol.52 No.3 September 2016. -

Histopatološke značajke karcinoma dojke uključuju brojne podatke koji su neophodni za daljnji odabir terapije pacijentica, stoga oni moraju biti jasni, nedvojbeno navedeni i pouzdani. Osim tradicionalnih podataka o invaziji, metastatskom potencijalu i odgovoru na terapiju, sve više informacija o prognostičkim i prediktivnim čimbenicima koji utječu na terapiju pacijentica daju i genetska istraživanja na temelju kojih su tumori prema ekspresiji određenih gena stratificirani u podtipove.

karcinom dojke; molekularni tipovi; prognostički i prediktivni čimbenici AbstractAuthor: Elvira Mustać - ; Zavod za patologiju i patološku anatomiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka Nives Jonjić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents