PROGRAM GOJIDBENE IZGRADNJE U GOVEDARSTVU HRVATSKE 1.Morfološke i fenotipske vrijednosti bikova simentalske pasmineReport as inadecuate
PROGRAM GOJIDBENE IZGRADNJE U GOVEDARSTVU HRVATSKE 1.Morfološke i fenotipske vrijednosti bikova simentalske pasmine - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Stockbreeding : Journal of Animal Improvement, Vol.49 No.7-8 September 1995. -

Na temelju podataka o stadu rasplodnih bikova n 253 proizvedenih u Stanici za ispitivanje proizvodnih svojstava goveda u Varaždinu, upotrebljavanih u Središnjem zavodu za razmnožavanje i uzgoj domaćih životinja i Centru za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske, d.o.o., a obuhvaćaju visinu grebena, dubinu i opseg prsa, težinu po godinama ulaska 1976.-1994. god. i po dobi bikova 12 do 60 mjeseci, zatim i razloge za izlučivanje bikova iz upotrebe utvrdili smo: l. - Rast i razvoj bikova simentalske pasmine do navršene pete godine 60 mj. života bio je razmjeran i svojstven pojedinim tjelesnim mjerama po grupama i sve bolji po godinama dovođenja odnosno godini ulaska u stado mladih bikova u Središnjem zavodu - Centru. 2. - Visina grebena prve grupe 1976. bila je u dobi od 12 mj. 129,07 cm, a sa 60 mj. 148,40 cm, tj. bila je viša za 19,33 cm ili 14,9% Tablica 1

3. - Visina grebena grupe iz 1991. god. bila je 131,00 cm u dobi od 12 mj. a 155,60 cm u dobi od 60 mj, odnosno bila je viša za 24 cm ili 18,8%. Razlike visine grebena jasno pokazuju da je slijedom generacija visina grebena rasla i bila sve viša Tablica 1

4. - Dubina prsiju prve grupe 1976. bila je u dobi od 12 mjeseci 65,77 cm, a sa 60 mjeseci 84,20 cm, odnosno bila je dublja za 18,43 cm ili 28,0%. 5. - Dubina prsiju grupe iz 1991. god. bila je 66,55 cm u dobi od 12 mj, a 90,20 cm u dobi od 60 mj, odnosno dublja za 23,65 cm ili 35,5% Tablica 3

6. - Poboljšane mjere dubine prsiju pratio je i omjer visine greena i dubine prsiju, na što je ukazano i u -Programu- kao na jednu vrijednu mjeru. Godine 1976. Omjer dubine i visine iznosio je 50,9% u dobi od 12 mjeseci, a 56,7% u dobi od 60 mjeseci, tj. bio je viši za 5,8%, odnosno povećao se za 11,3%. 7. - Omjer istih mjera 1991. god. bio je 50,8% za bikove u dobi od 12 mjeseci, a 57,9% za bikove u dobi od 60 mjeseci, ili bio je poboljšan za 14,1%. Navedeni podaci o visini grebena i dubini prsiju kao i o njihovom omjeru pokazuju da su bikovi iz programiranog uzgoja postajali sve viši, ali i sve dublji u prsima Tablica 3

8. - Opseg prsiju imao je sličan tijek povećanja u obje grupe, a zavisio je i o već prikazanoj dubini prsa Tablica 5

9. - Težina i njezino povećavanje po grupama kao i po dobi pokazuje genetičke vrijednosti s obzirom na bujnost intenzitet i doseg kapacitet rasta i razvoja novih generacija bikova, a time i na -ranozrelost-,jednu od ciljeva uzgoja simentalske pasmine goveda. Prva grupa iz performance testa 1976. god. imala je u dobi od 365 dana prosječnu težinu 591,00 kilograma. U dobi od 60 mj. postigli su 1077,20 kg odnosno bili su teži 486,20 kg ili za 82,3% od težine s 12 mjeseci Tablica 7. 10. - Težina bikova iz 1991. god. starosti 12 mj. bila je 627,77 kg, odnosno 36,77 kg veća od grupe iz 1976. god. u istoj dobi. U dobi od 60 mj. težina je bila 1192,60 kg,veća za 564,93kg u odnosu na dob od 12 mj. ili 89,9% tablica7

11. - Utvrđene tjelesne mjere grupa bikova VG, DP, OP i Kg ukazuju na pozitivno kretanje povećavanja svih mjera, a time i na ispunjavanje željenog i postavljenog plana i programa gojidbene izgradnje govedarstva u Hrvatskoj pasmine -hrvatskog simentalca-, iz 1973. i 1991. godine. 12.-Najviše je izlučenih bikova brojem n 85 i postotkom 33,6% zbog oboljenja i mana lokomotornog sustava, od rane do kasne dobi. Zatim zbog nedovoljne rasplodne sposobnosti n 31 ili 12,2%. Manji broj bikova izlučen je zbog nekih internih razloga n 12 ili 4,7% kao npr.: sporno očinstvo 1, produžen graviditet u kćeri 1, prodaja drugom centru 1, bez zabilježenog nalaza 9. 13. - Od 1976. do 1991. godine bila su ukupno 224 bika od koiih su 5 godina doživjela njih 84 ili 37,5%, a izlučeno ih je 140 ili 62,5%. Takav omjer izlučenih i dalje upotrebljavanih bikova 62,5 : 37,5% postoji i u centrima drugih zemalja. Razlozi izlučivanja donekle se razlikuju od naših, ali su vrlo oštri u odnosu na morfološko fenotipske odlike.Author:

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents