VLADANJE ODBITE PRASADI ZARAŽENE ENTEROTOKSIGENIM SOJEM BAKTERIJE ESCHERICHIA COLI U PRVIH 24 SATAReport as inadecuate
VLADANJE ODBITE PRASADI ZARAŽENE ENTEROTOKSIGENIM SOJEM BAKTERIJE ESCHERICHIA COLI U PRVIH 24 SATA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Stockbreeding : Journal of Animal Improvement, Vol.49 No.7-8 September 1995. -

Praćeno je vladanie 7 komada odbijene prasadi, križanaca švedskog landrasa x velikog jorkšira, tijekom 24 sata. Sva je prasad bila podrijetlom iz jedne gojidbe, a raspodijeljenaje u dvije skupine - pokusnu i kontrolnu. Prasadi u pokusnoj skupini aplicirano je intragastalno po 10¹⁰ CFU enterotoksigenog soja bakterije Escherichia coli, a kontrolnoj skupini apliciran je samo medij. Prasad je držana u kontroliranim mikroklimatskim uvjetima. Metodom izravnog promatranja praćeni su i bilježeni učestalost i trajanje sljedećih oblika vladanja: jedenje, pijenje, ležanje, stajanje, mokrenje, blaćenje, rovanje, igranje, grizenje predmeta i trčanje. Dobiveni podaci obrađeni su statistički, a značajnost razlike u vladanju između prasadi u pokusnoj i kontrolnoj skupini prikazana je pomoću t-testa. Između pokusne i kontrolne skupine nađene su značajne statističke razlike u učestalosti i trajanju ležanja i stajanja, dok u drugim oblicima vladanja nisu registrirane. Ispoljene razlike moguće je promatrati kao posljedicu procesa pokrenutog aplikacijom enterotoksigenog soja bakterije Escherichia coli, to je potkrijepljeno pojačanom reaktivnošću limfocita te zadebljanjem i umjerenim oštećenjem sluznice tankog crijeva životinja pokusne skupine.Author: Boris Krsnik - ; Zavod za animalnu higijenu, okoliš i etologiju, Veterinarski fakultet Zagreb, Republika Hrvatska Rayane Yammine

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents