NOVIJA DOSTIGNUĆA U SVINJOGOJSTVU NIZOZEMSKEReport as inadecuate
NOVIJA DOSTIGNUĆA U SVINJOGOJSTVU NIZOZEMSKE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Stockbreeding : Journal of Animal Improvement, Vol.49 No.5-6 July 1995. -

Po intenzitetu svinjogojske proizvodnje Nizozemska se ubraja među vodeće zemlje u Europskoj Uniji EU. Visoka proizvodnja mesa po krmači i visoke performance u tovu svinja postižu se uz odgovarajuće vanjske čimbenike proizvodnje, primjenom uzgojnih programa firmi Dalland, Hypor i Stamboek Varkens. Genetski napredak u svinjogojstvu Nizozemske rezultat je neprekidne selekcije, U. O. velikog broja krmača testiranim nerastovima, malog broja pasmina i velikog broja životinja unutar pasmine, što omogućava veći intenzitet selekcije i veće heterozis učinke. Dva su temeljna zadatka koje pred sebe postavljaju uzgajivači svinja u Nizozemskoj: stalno snižavanje troškova poslovanja i smanjenje proizvodnje tekućeg gnoja zbog zaštite okoline. Firma Verbakel, u svijetu poznati proizvođač hranilica, proizvela je Verba hranilice za vlažnu hranidbu svih kategorija svinja i na taj način omogućila farmerima da na jednostavan i jeftin način ostvare svoje ciljeve. Upotrebom Verba hranilica u hranidbi krmača postiže se: smanjivanje gubitaka sisajuće prasadi, brojnije, teže i ujednačenije leglo kod odbijanja prasadi i skraćenje neproizvodnog razdoblja krmada. U odnosu na standardne hranilice za suhu hranidbu Verba hranilicama se u tovu svinja povećavaju dnevni prirasti, smanjuje konverzija hrane, znatnije smanjuje godišnja potrošnja vode i količina gnoja po stajalištu. Svinje proizvode manju količinu gnoja s većim sadržajem suhe tvari, što pozitivno utječe na zaštitu okoline i smanjenje troškova gradnje prostora za gnoj i manipuliranja s gnojem. U Nizozemskoj se pridaje velika važnost inovacijama u svinjogojstvu, kojima je cilj postizanje maksimalnog broja prasadi u leglu krmača i intenzivnije iskorištavanje plotkinja u tijeku godine. Ostvarivanju ovoga cilja značajnije doprinosi primjena rastjerivača prasadi „PIGLET DISPERSER- u razdoblju sisanja i detektora „PREGMETA- za vrlo rano otkrivanje gravidnosti krmača.Author: Zvonimir Uremović - ; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Republika Hrvatska Marija Uremović - ; Agronomski fa

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents