RAST ODBIJENE PRASADI I POVEZANOST ŽIVE MASE TJELA NA POČETKU I ZAVRŠETKU ODGOJAReport as inadecuate
RAST ODBIJENE PRASADI I POVEZANOST ŽIVE MASE TJELA NA POČETKU I ZAVRŠETKU ODGOJA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Stockbreeding : Journal of Animal Improvement, Vol.49 No.5-6 July 1995. -

Za uspješan rad u intenzivnoj svinjogojskoj proizvodnji potrebno je poznavati osobine koje su presudne za proizvodne i uzgojne učinke. To je i osobina rasta. Rast je definiran kao uzajamno povezano povečanje tijela u ograničenim vremenskim razdobljima. U velikim populacijama svinja, gdje je pasminski sastav ujednačen, a spol životinja ravnomjerno zastupljen važno je znati mogućnosti rasta životinja u svim stadijima života, kako bi bilo moguće prilagoditi postupanje sa životinjama prema očekivanim rezultatima. lstraživanja su obavljena na farmi čija je proizvodnja organizirana na industrijski način. Prema uzgojnom programu upotrijebile su se svinje pasmine švedski landras, veliki jorkšir te njemački landras. Rezultali istraživanja osobine rasta s obzirom na dob odgajane prasadi pri odbiću varirala u rasponu od 19 do 29 dana s prosječnom dobi od 24,342 ± 0.023 dana. U toj dobi prosječna masa tijela iznosila je 5,460 ± 0,098 kg, a u rasponu od 3,5 do 8,3 kg. Pri završetku odgoja prasad je bila stara u prosjeku 80,342 ± 0,271 dana, u rasponu od 75 do 85 dana i pri tome je bila teška 20,096 ± 0,434 kg. Najlakša prasad težila je 6 kg, a najteža 29 kilograma. Da bi se utvrdila moguća povezanost mase tijela prasadi tijekom odgoja, provedeno je pojedinačno vaganje prasadi u razmacima od 7 dana. Postignuta je značajna pozitivna povezanost r = 0.538; P < 0,01 i linija regresije Yc = 7,06 + 2,39x za živu masu tijela 80 dana stare prasadi u odnosu na tijelesnu masu u dobi od 24 dana. Nije bilo značajne razlike između spolova.Author: Tomislav Balenović - ; Veterinary Faculty, University of Zagreb, Zagreb, Republic of Croatia Velimir Sušić - ; Veterinary Facu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents