Danica Božić-Bužančić, JUŽNA HRVATSKA U EUROPSKOM FIZIOKRATSKOM POKRETU, Književni krug - Povijesni arhiv u Splitu - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Split, 1995, str. 415Report as inadecuate
Danica Božić-Bužančić, JUŽNA HRVATSKA U EUROPSKOM FIZIOKRATSKOM POKRETU, Književni krug - Povijesni arhiv u Splitu - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Split, 1995, str. 415 - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

City of Split Heritage Journal, No.26-27 December 1995. -Author: Šime Peričić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents