Kontrola ustavnosti i zakonitosti rada neovisnih upravnih tijelaReport as inadecuate
Kontrola ustavnosti i zakonitosti rada neovisnih upravnih tijela - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian and comparative public administration : a journal for theory and practice of public administration, Vol.16 No.2 August 2016. -

Jedna od temeljnih zadaća ustavne države je zaštita prava njezinih građana, što se dobrim dijelom ostvaruje i kroz učinkovite mehanizme nadzora ustavnosti i zakonitosti rada upravnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima. U prvom dijelu rada razmatra se funkcija hrvatskih regulacijskih agencija u strukturi državne vlasti te iznosi pregled konkretnih obveza koje u pogledu funkcionalne neovisnosti tih upravnih organizacija proizlaze iz pravne stečevine Europske unije. U središnjem dijelu analizira se učinkovitost mehanizama kontrole ustavnosti i zakonitosti rada regulacijskih

agencija u Hrvatskoj. U završnom dijelu rada izlažu se poredbeni primjeri tih mehanizama u nekoliko kontinentalnoeuropskih

država nama bliske pravne i upravne tradicije. Osobito se obrađuju mehanizmi apstraktne i konkretne kontrole ustavnosti i zakonitosti provedbenih propisa, nadzor ustavnosti i zakonitosti pojedinačnih akata koje donose neovisna upravna tijela te mehanizmi upravnog i

instancijskog nadzora. Zaključno se nastoji dati nekoliko provedivih prijedloga za jačanje nadzornih mehanizama u

Hrvatskoj.

neovisni regulatori; kontrola ustavnosti i zakonitosti; ustavna tužba; upravni nadzorAuthor: Josip Vučković - orcid.org-0000-0003-0950-0055 ; Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents