RESURSI I PERSPEKTIVE RAZVOJA GOVEDARSKE PROIZVODNJE U BRDSKO - PLANINSKOM PODRUČJU HRVATSKEReport as inadecuate
RESURSI I PERSPEKTIVE RAZVOJA GOVEDARSKE PROIZVODNJE U BRDSKO - PLANINSKOM PODRUČJU HRVATSKE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Stockbreeding : Journal of Animal Improvement, Vol.49 No.1-2 March 1995. -

Republika Hrvatska raspolaže sa 3,208.000 ha poljoprivrednih površina, od čega na obradive poljoprivredne površine, bez livada, otpada 1,607.00 ha 50,6%, a na livade i pašnjake 1,568.000 ha 49,4%. Gotovo 47% sveukupnog teritorija Hrvatske smješteno je u brdsko-planinskom području. U tom području nalazi se 14,4% stanovništava, 35,3% naselja, 23,9% poljoprivrednih gospodarstava, 26,6% goveda, 46,8% ovaca i 37,3% konja. Postavljanje glavnih poljoprivrednih kapaciteta u ravničarskom području prema socijalističkoj koncepciji poljoprivredne proizvodnje u obliku velikih kombinata, neminovno je izazvalo agronomsku, demografsku i ekološku devastaciju brdsko-planinskog područja. Glavno agronomsko obilježje brdsko-planinskog područja Hrvatske su prirodne travnjačke površine koje se zbog svojeg ekstenzivnog karaktera nisu mogle uklopiti u intenzivnu biljnu i stočarsku proizvodnju ravničarskog podrudčja, zasnovanu na tehnološkoj koncepciji maksimalnog iskorištavanja proizvodnog potencijala proizvodne jedinice, a ne maksimalnog iskorištavanja jedinice uloženog kapitala. Krave mesnih pasmina goveda idealni su preživači za brdsko- planinsko područje, zbog osobite sposobnosti deponiranja tjelesne masti kao tjelesnih rezervi u vrijeme izobilja hrane pašno razdoblje i trošenja tih rezervi u vrijeme nepovoljnog razdoblja hranidbe zimsko razdoblje. Travnjački resurski brdsko-planinskog područja Republike Hrvatske pogodna su sirovinska osnovica za proizvodnju i uzgoj teladi za tov. Dio rezultata prikazan je na grafikon 1 i tablicama 2 i 4.Author: Mladen Knežević - ; Agronomski fakultet Sveučilištau Zagrebu, Zavod za specijalnu proizvodnju bilja,Zagreb, Republika Hrvatsk

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents