Seizmička analiza visoko lučne betonske brane hidroelektrane PivaReport as inadecuate
Seizmička analiza visoko lučne betonske brane hidroelektrane Piva - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Technical gazette, Vol.23 No.4 August 2016. -

U radu se analizira seizmička otpornost visoko lučne betonske brane hidroelektrane -Piva- na rijeci Pivi u Crnoj Gori, izgrađenoj prije gotovo četrdeset godina u seizmički aktivnom području. To je betonska lučna brana s dva luka, 220 m visoka i spada u grupu vrlo visokih brana, među 25 najviših na svijetu. Provedena je linearna i nelinearna analiza. Te su analize vrlo složene jer bi trebale uključiti simultanu interakciju sustava brana-temelj-rezervoar. Proračunski je model pripremljen uz primjenu 3D konačnih elemenata za linearnu i ne-linearnu seizmičku analizu. Normalna naprezanja i pomaci dobiveni linearnom i ne-linearnom analizom su različitih vrijednosti i raspodjele duž tijela brane. Naprezanja dobivena ne-linearnom analizom znatno su manja od naprezanja dobivenih linearnom analizom, ali kada se radi o pomacima, slučaj je obrnut. Linearnom se analizom postižu zadovoljavajući rezultati kod nižih stupnjeva naprezanja brane. Kod prekomjerne vlačne ćvrstoće u spojevima između blokova, brana prelazi u ne-linearno stanje ponašanja i u tom je slučaju potrebno primijeniti ne-linearnu analizu.

lučna brana; seizmička analiza; sustav brana-temelj-rezervoarAuthor: Radenko Pejović - ; University of Montenegro, Faculty of Civil Engineering Podgorica, George Vashington st. bb, 81000 Podgorica,

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents