Istraživanje modela izlučivanja mrežnih informacija utemeljenog na poboljšanoj tehnologiji tematski usmjerenog pretraživačaReport as inadecuate
Istraživanje modela izlučivanja mrežnih informacija utemeljenog na poboljšanoj tehnologiji tematski usmjerenog pretraživača - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Technical gazette, Vol.23 No.4 August 2016. -

U ovom su istraživanju istraživači svu svoju pažnju usmjerili na skupljanje informacija s mreže upravo u vrijeme postojanja ogromne količine podataka u polustrukturiranim ili nestrukturiranim tekstovima. U radu se predlaže model skupljanja informacija s mreže temeljen na poboljšanoj tehnologiji pretraživača mreže web crawler usmjerenog na izabrano područje, uzimajući obavijesti na Webu kao predmet istraživanja. Autori detaljno analiziraju glavnu funkciju, metodu i tehnologiju na svakoj razini modela i usredotočuju se na način kako učinkovito s mreže iz ogromnog broja podataka pronaći potrebna saznanja o zadanoj temi kako bi istražili analiziranu metodu za dobivanje informacija s mreže. Eksperimentalni rezultati pokazuju izvedivost, valjanost i superiornost dizajna modela, igraju važnu ulogu u sastavljanju korpusa podataka pronađenih na mreži iz odabranog područja i predstavljaju izvor aktualnih informacija za pouzdanu analizu, istraživanje aktualnih tema i praćenje razvoja događanja na Webu.

pretraživač mreže usmjeren na izabrano područje; proračun relativnosti; skupljanje podataka s mreže; strategija pretraživanjaAuthor: Mo Chen - ; School of Information, Renmin University of China, Beijing 100872, China Xiao-Ping Yang - ; School of Information, Re

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents