PRINOS, RASPODJELA I KAKVOĆA MIŠIĆNOG TKIVA U POLOVICAMA MESNATIH SVINJA I RAZLIČITIH GENOTIPOVAReport as inadecuate
PRINOS, RASPODJELA I KAKVOĆA MIŠIĆNOG TKIVA U POLOVICAMA MESNATIH SVINJA I RAZLIČITIH GENOTIPOVA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Stockbreeding : Journal of Animal Improvement, Vol.49 No.1-2 March 1995. -

Istraživanje je provedeno na svinjskim polovicama velikog jorkšira i švedskog landrasa - najbrojnijih pasmina svinja u Republici Hrvatskoj, kao i u dva suvremena domaća genotipa svinja - linije 1 i linije 3, polaznih genotipova u stvaranju mesnatih križanaca. Svinje su tovljene od 25 do 105 kg tjelesne mase, u istim uvjetima smještaja i hranidbe. Desne svinjske polovice disecirane su prema metodi Wenigera i sur. 1963

Najviše mišićnog tkiva u polovicama imala je linija 1 58,17% a zatim slijede linija 3 57,10%,švedski landras 56,49% i veliki jorkšir 50,99%. Pri približno istoj mesnatosti polovica švedskog landrasa, linije 1 i linije 3 nisu utvrđene signifikantne razlike utvrđena je različita raspodjela mišićnog tkiva. Najveći udjel mišičnog tkiva imao j e veliki jorkšir u vratu 64, 12%, švedski landras u plećki 69,38%, a linije 1 i 3 u butu 70,84% odnosno 70,76%. U ukupnoj masi mišićnog tkiva u polovicama kod svih analiziranih genotipova veliki jorkšir, švedski landras, linije 1 i 3 najveće udjele ima mišićno tkivo butova 34,80%, 32,80%, 36,07% odnosno 35,52%, dok je redosljed veličine udjela mišićnog tkiva ostalih dijelova polovice različit po genotipovima. Slični rezultati utvrđeni su i u pogledu udjela mišićnog tkiva pojedinih dijelova but, leđni dio, plećka, vrat, trbušno-rebarni dio u masi svinjskih polovica. Rezultati istraživanja pokazuju da je, ovisno o selekcijskom cilju genotipu, različito očitovanje mesnatosti kompozicija svinjskih polovica. Kakvoća mišićnog tkiva, prema istraživanim pokazateljima, bila je zadovoljavajuća.Author: Đuro Senčić - ; Sveučilište J.J. Strossmayera, Poljoprivredni fakultet, Osijek, Republika Hrvatska Gordana Kralik - ; Sveuč

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents