Davanje većih ovlasti institucionalno-upravljačkoj strukturi primjenom pristupa urbanog održivog razvoja i neizrazite matrice kvantitativnog strateškog planiranja QSPMReport as inadecuate
Davanje većih ovlasti institucionalno-upravljačkoj strukturi primjenom pristupa urbanog održivog razvoja i neizrazite matrice kvantitativnog strateškog planiranja QSPM - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Technical gazette, Vol.23 No.4 August 2016. -

Većina današnjih gradova suočena je s mnogim institucionalnim i upravljačkim problemima, uključujući nedostatak integracije u administrativnim i regulatornim agencijama koje se bave problemima metropole, sličnih pristupa upravljanju gradom kad se radi o pružanju usluga na različitim lokalitetima, nedostatak učinkovitih alata za donošenje odluka, informacija i dokumenata. Cilj ovog istraživanja je da se prepoznaju i objasne snaga i slabosti, mogućnosti i prijetnje SWOT institucionalno-upravljačke strukture Teherana i da se pronađu strategije kojima bi se slabosti pretvorile u snagu, a prijetnje u mogućnosti u svrhu davanja većih ovlasti institucionalno-upravljačkoj strukturi Teherana. Kako bi se prepoznala unutarnja snaga i slabosti kao i vanjske mogućnosti i prijetnje, primijenjen je model SWOT analize. U radu se zatim primjenjuje neizrazita matrica kvantitativnog strateškog planiranja fuzzy QSPM kako bi se dalo prvenstvo strategijama za davanje ovlasti institucionalno-upravljačkim strukturama Teherana. Rezultati pokazuju da se najveća prednost daje strategiji -za razvoj sveobuhvatnog, strateškog i dugoročnog plana održivog urbanog razvoja u sustavu upravljanja gradom-.

jačanje ovlasti; neizraziti QSPM; održivi urbani razvoj; TeheranAuthor: Kimia Moazeni - ; Department of Art and Architecture, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents