Kontrola naponskih prilika i gubitaka snage korištenjem distribuirane proizvodnje i računalne inteligencijeReport as inadecuate
Kontrola naponskih prilika i gubitaka snage korištenjem distribuirane proizvodnje i računalne inteligencije - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Technical gazette, Vol.23 No.4 August 2016. -

U radu se analizira mogućnost smanjenja aktivnih gubitaka elektroenergetskog sustava, uz poštivanje propisanih naponskih razina, primjenom odgovarajućih kapaciteta distribuirane proizvodnje. Ciljevi ovog rada ostvareni su razvojem hibridnih metoda baziranih na umjetnim neuronskim mrežama i genetskom algoritmu. Razvijene su metode za određivanje utjecaja distribuirane proizvodnje različitih snaga na svim čvorovima u promatranom sustavu. Metoda koja koristi umjetnu neuronsku mrežu i genetski algoritam primjenjiva je za radijalne distributivne mreže, a metoda koja koristi proračun tokova snaga i genetski algoritam primjenjiva je za dvostruko napajane distributivne mreže. S ciljem usporedbe razvijena je i metoda koja koristi neuronske mreže za proces odlučivanja o najboljem rješenju. Podaci za učenje neuronske mreže dobiveni su proračunom tokova snaga u programskom alatu DIgSILENT PowerFactory i to na djelu hrvatske distributivne mreže. Isti programski alat se koristi analitički kao sredstvo provjere ispravnosti rješenja dobivenih optimizacijom.

distribuirana proizvodnja; genetski algoritam; umjetne neuronske mrežeAuthor: Marko Vukobratović - orcid.org-0000-0001-8596-6426 ; J. J. Strossmayer University of Osijek, Faculty of Electrical Engineering,

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents