Preispitivanje veze između internacionalizacije i uspješnosti poslovanja malih i srednjih poduzećaReport as inadecuate
Preispitivanje veze između internacionalizacije i uspješnosti poslovanja malih i srednjih poduzeća - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Technical gazette, Vol.23 No.4 August 2016. -

Internacionalizacija predstavlja širenje ekonomske aktivnosti izvan granica domicilne ekonomije, što se reflektira kvantitativnim promjenama koje dalje vode ekstenzivnijoj geografskoj organizaciji ekonomske aktivnosti. U ovom radu internacionalizacija se sagledava s aspekta svih međunarodnih aktivnosti poduzeća, odnosno izvoznih i uvoznih aktivnosti. Posebno zanimljivi aspekt internacionalizacije predstavlja internacionalizacija malih i srednjih poduzeća koja je još uvijek u u literaturi nedovoljno istražena. Analiza internacionalizacije u ovom radu temelji se na pristupu poslovne strategije, odnosno internim i eksternim faktorima poslovanja. Uspješnost poslovanja poduzeća sagledava se s aspekta multidimenzionalnog pristupa, odnosno sagledavanjem različitih dimenzija uspješnosti poslovanja: financijske, poslovne i organizacijske uspješnosti. Rezultati analize empirijskog istraživanja provođenjem višestruke linearne regresijske analize potvrdili su kako internacionalizacija ima pozitivan utjecaj na uspješnost poslovanja malih i srednjih poduzeća. Integriranjem različitih vrsta veza i strukturalnih elemenata internacionalizacije te njihovim kvantitativnim ispitivanjem na sektoru malog gospodarstva, ostvaren je značajan empirijski doprinos.

Hrvatska; internacionalizacija; mala i srednja poduzeća; poslovna uspješnostAuthor: Mihaela Mikić - orcid.org-0000-0003-3966-2530 ; University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, Trg J. F. Kennedyja 6,

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents