Metodologija i algoritam za optimizaciju lanca procesa transporta asfaltaReport as inadecuate
Metodologija i algoritam za optimizaciju lanca procesa transporta asfalta - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Technical gazette, Vol.23 No.4 August 2016. -

U radu je predložen i testiran evolucijski algoritam za optimizaciju lanca procesa transporta asfaltne mješavine na gradilišta. Izrađen je algoritam rješavatelj MCS na temelju definiranog nedostatka postojećeg matematičkog modela te provedena simulacija slučajeva transportnog problema kako bi se utvrdila ograničenja i mogućnosti za poboljšanje originalnog modela za rješavanje transportnog problema velikih količina asfaltne mješavine. Rezultati su pokazali da predložen model pridruživanja i isključivanja potencijalnih izvora potvrđuje i otklanja nedostatak originalnog modela. Pokazano je i u kojim slučajevima transportnog problema i u kojoj mjeri predložena metodologija doprinosi uštedi i osiguranju optimalnosti ponuđenog programa.

asfalt; lanac procesa; optimizacija; simulacija; transportAuthor: Mario Galić - orcid.org-0000-0001-7137-6695 ; Faculty of Civil Engineering Osijek, Ulica kralja Petra Svačića 1H, 31000 Osijek

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents