Seizmičko ponašanje visokih zgrada od armiranog betona – analiza slučaja zgrade sa 44 kata u Skopju MakedonijaReport as inadecuate
Seizmičko ponašanje visokih zgrada od armiranog betona – analiza slučaja zgrade sa 44 kata u Skopju Makedonija - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Technical gazette, Vol.23 No.4 August 2016. -

Visoke su zgrade projektirane i izgrađene primjenom suvremenih materijala i integralnih konstrukcijskih sustava koji nisu uobičajeni za tipične zgrade. Postojeći seizmički propisi su ograničavajući faktor i ne pokrivaju specifično ponašanje tih građevina. Uzimajući u obzir povećanje broja takvih konstrukcija u svijetu, potrebna su dodatna istraživanja, naročito u seizmički aktivnim područjima. Potrebno je izraditi službena pravila kojima će se jasno odrediti metode, postupci i kriteriji za analizu i projektiranje zgrada tog tipa. Glavni je cilj ovoga rada dati pregled postojećih konstrukcijskih sustava, preporuke za projektiranje i smjernice za visoke zgrade širom svijeta, kao i odabrane rezultate seizmičkog ponašanja zgrade od armiranog betona sa 44 kata što predstavlja jedinstveno iskustvo nastalo projektiranjem i izgradnjom četiriju visokih zgrada u Skopju Makedonija.

analiza slučaja; seizmičko ponašanje; seizmički propisi; visoke zgrade od armiranog betonaAuthor: Roberta Apostolska - ; University of Cyril and Methodious, Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology IZIIS,

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents