Primjena abrazivnog postupka pjeskarenja u mikro geometrijskoj optimizaciji oštriceReport as inadecuate
Primjena abrazivnog postupka pjeskarenja u mikro geometrijskoj optimizaciji oštrice - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Technical gazette, Vol.23 No.4 August 2016. -

Cilj je ovoga članka odrediti parametre optimizacije i geometrijskih poboljšanja u mikro geometriji svrdla od tvrdog karbida primjenom postupka pjeskarenja. Treba uzeti u obzir učinke pjeskarenja na oštricu i na mikro geometriju tijela alata. Taj postupak je jedan od najuobičajenijih postupaka u izradi alata od tvrdog karbida koji se primjenjuje na različite načine, ne uvijek s najboljim rezultatima. Mikro geometrijska optimizacija oštrice usmjerena je na dva važna parametra, polumjer oštrice i K-faktora centriranja, koji su od odlučujuće važnosti za vijek trajanja alata i parametre rezanja. Ovaj se postupak optimizacije može poboljšati i kombiniranjem s drugim poznatim postupcima čiji je cilj postizanje istog rezultata.

optimizacija oštrice; mikro geometrijska optimizacija; pjeskarenje; svrdlo od tvrdog karbidaAuthor: Tofana Vasile Gabriel - ; Technical University of Cluj Napoca-Romania, Manufacturing Engineering Dept., Blvd. Muncii, No. 103-105

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents