Analiza stabilnosti napona na temelju funkcije energije u elektroenergetskom sustavu sa i bez SVCReport as inadecuate
Analiza stabilnosti napona na temelju funkcije energije u elektroenergetskom sustavu sa i bez SVC - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Technical gazette, Vol.23 No.4 August 2016. -

U ovom se radu opisuje analiza temeljena na metodi promjenjivog gradijenta za tvorbu Lyapunove funkcije energije. Razmatra se energetski sustav neograničene sabirnice stroja - SMIB Single Machine Infinite Bus sa i bez statičkog VAR kompenzatora SVC. Analiza stabilnosti napona provedena je na oba energetska sustava. Pokazan je rad SVC kod stabilnog napona sustava i numeričke su simulacije uspoređene jedna s drugom. Dodatno je pokazano da je gustoća pohranjene energije pokazatelj blizine točke u kojoj će doći do nestabilnosti sustava. Rezultati simulacije za analizirane modele dobiveni su primjenom MATHCAD softvera.

energetski sustav neograničene sabirnice stroja; Lyapunova funkcija energije; metoda promjenjivog gradijenta; stabilnost napona; statički VAR kompenzatorAuthor: Ahmet Çifci - ; Faculty of Engineering and Architecture, Mehmet Akif Ersoy University, Istiklal Campus, 15030 Burdur, Turkey Yı

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents