Predviđanje tehnoloških parametara savijanja lima u dvije faze pomoću usmjerene neuronske mrežeReport as inadecuate
Predviđanje tehnoloških parametara savijanja lima u dvije faze pomoću usmjerene neuronske mreže - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Technical gazette, Vol.23 No.4 August 2016. -

Članak prikazuje savijanje lima u dvije faze i predviđanje konačnog kuta savijanja pomoću usmjerene neuronske mreže. Glavni cilj je bio istražiti tehnološke parametre savijanja lima u dvije faze i razviti inteligentan način, koji će omogućiti predviđanje tih tehnoloških parametara. Prikazan je proces savijanja lima u dvije faze, gdje se prikazuju i razni tehnološki parametri i ispitni alati sa kojima su provedena ispitivanja i mjerenja. Rezultati ispitivanja i mjerenja su bili ključ u donošenju procjene pojedinih tehnoloških parametara. Opisano je predviđanje konačnog kuta savijanja lima korištenjem usmjerene neuronske mreže, koja prima signale na ulazu. Ti signali tada prolaze kroz skrivenu razinu do izlaza, gdje dobiju odgovor na ulazne signale. Za ulaz u neuronsku mrežu upotrebljavaju se podaci koji utječu na odabir kuta konačnog savijanja. Za neuronsku mrežu se koristi pet različitih inputa. Odabirom željenog kuta savijanja pomoću neuronske mreže, može se doprinijeti optimizaciji savijanja lima u dvije faze.

inteligentni sustav; neuronske mreže; predviđanje konačnoga kuta savijanja; savijanje u dvije fazeAuthor: Jernej Senveter - orcid.org-0000-0002-5581-7726 ; University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, Smetanova ulica 17, 2

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents