Pulsirajući vodeni mlaz dobiven multiplikacijom impulsaReport as inadecuate
Pulsirajući vodeni mlaz dobiven multiplikacijom impulsa - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Technical gazette, Vol.23 No.4 August 2016. -

Prvi teorijski radovi, koji su opisivali stvaranje velike količine mehaničke energije kad kapljice velike brzine udare u čvrstu površinu kao rezultat hidrauličkog udara, poznati su još od 1960-tih. Heymann je pokazao da je maksimalni tlak kod udara loptaste kapljice tekučine nekoliko puta veći od pretpostavljenog maksimalnog u slučaju klasičnog hidrauličkog udara. Spomenuti maksimalni tlak nekoliko je puta veći od tlaka kontinuiranog mlaza u stanju mirovanja. Kod stvaranja uređaja za generiranje pulsirajućeg mlaza, za visoke je tlakove uvedena nova generalizacija klasične teorije hidrauličkog udara. Na tom je temelju zasnovan novi patentirani princip -multiplikacije impulsa-. Multiplikator impulsa je izvor visokotlačnih impulsa sa 100 % dubinom modulacije izlazne brzine tekućeg mlaza. Omogućuje značajno povećanje dezintegracijskog učinka mlaza bez dodavanja abraziva.

pojačavač impulsa; pulsirajući vodeni mlaz; rezultat hidrauličkog udara; visokotlačni impulsiAuthor: Richard Dvorsky - ; VŠB - Technical University of Ostrava, Department of Physics, Regional Materials Science and Technology Cent

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents