Biološka razgradnja i mehaničko ponašanje sinteriranih kompakata od Co-Cr legure u prahu dopiranih sa ZrO2 rabljenih u stomatologijiReport as inadecuate
Biološka razgradnja i mehaničko ponašanje sinteriranih kompakata od Co-Cr legure u prahu dopiranih sa ZrO2 rabljenih u stomatologiji - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Technical gazette, Vol.23 No.4 August 2016. -

Direct Metal Laser Sintering je postupak moderne tehnologije s primjenom u različitim industrijama, uključujući medicinsku industriju. Namjena ovog istraživanja bila je dobiti sinterirane kompakte Co-Cr praha dopiranog sa ZrO2 u cilju poboljšanja biološke aktivnosti implantata te ponašanja in vitro nakon uranjanja u simuliranu biološku tekućinu SBF tijekom 21 dana. Co-Cr prašak ST2724G rabljen je za izradu jednog referentnog uzorka Co-Cr i 4 kompakta Co-Cr dopirana sa ZrO2 u sljedećim postocima: a 5 % ZrO2, b 10 % ZrO2, c 15 % ZrO2, d 20 % ZrO2. Morfologija i struktura svih kompakta određena je skeniranjem elektronskim mikroskopom SEM, EDS kvantitativno i kvalitativno i rendgenskom analizom difrakcije XRD. Mikrostrukture se razlikuju u ovisnosti o koncentraciji. XRD predstavlja kvalitativnu analizu sondi Co-Cr dopiranih cirkonij-dioksidom i EDS analiza predstavlja kvalitativnu i kvantitativnu analizu kompozita kompakta, prije i nakon uranjanja u SBF tijekom 21 dana. Nakon uranjanja u SBF, može se primijetiti da su sonde Co-Cr dopirane s cirkonijem imale dobru otpornost na koroziju, a sonde Co-Cr dopirane s 20 % cirkonija nizak mehanički otpor. U ovoj analizi je utvrđeno mehaničko ponašanje Co-Cr praha proizvedenog procesom izravnog laserskog sinteriranja metala DMLS. Stroj za sinteriranje Phenix System tipa PXS & PXM Dental koristio je Co-Cr prah ST2724G a za 3D ispis datoteku -stl-. Ispitivanje mehaničkih svojstava vlaka i kompresije ostvareno je na INSTRON 8810 stroju.

biološka razgradnja; Co-Cr sinterirani kompakt; in vitro test; mehaničko ponašanje; SEM analiza; ZrO2; zubni implantat; XRD analizaAuthor: Diana-Irinel Băilă - ; University POLITEHNICA of Bucharest, 313, Spl. Independentei, district 6, 060042, Bucharest, Romania Oan

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents