Rješenja karakteristične jednadžbe za eliptične putanje industrijskog robotaReport as inadecuate
Rješenja karakteristične jednadžbe za eliptične putanje industrijskog robota - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Technical gazette, Vol.23 No.4 August 2016. -

Linearne nezavisne neprojektivne transformacije rabe se za različite vrste aplikacija. Predlaže se direktna analitička metoda za rješenje linearne transformacije karakteristične jednadžbe za industrijskog robota. Teorijska osnova metode proizlazi iz klasičnih rješenja sa simetrijama, ali metoda ne sadržava formule s korijenima. Automorfizmi se dijele na teoriju skupova i opću algebru. To nam omogućuje učinkovitiju primjenu te metode za druge tehničke zadatke.

Diuedonne simetrije; kinematička shema; linearne transformacije; teorija skupova; opća algebraAuthor: Pavol Božek - orcid.org-0000-0002-3891-3847 ; Slovak University of Technology, Faculty of Materials Science and Technology, Inst

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents