Diskretno upravljanje kliznim režimom rada za objekte sa stabilnom konačnom nulomReport as inadecuate
Diskretno upravljanje kliznim režimom rada za objekte sa stabilnom konačnom nulom - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Technical gazette, Vol.23 No.4 August 2016. -

U ovom se radu predlaže metoda za praktičnu implementaciju tehnike diskretnog kliznog režima rada za upravljanje objektima sa stabilnom konačnom nulom. Metoda se temelji na kombinaciji različitih pristupa upravljanja od konvencionalnih do onih koji se temelje na kliznom režimu rada. Sustav kontrole sadrži regulator kliznog režima rada, opserver na temelju nominalnog modela objekta bez konačne nule i dva dodatna kontrolna kanala za objekt i model objekta. Glavna pozornost u radu je usmjerena na stabilnost predloženog sustava u odnosu na vanjski poremećaj. Učinkovitost predložene strategije upravljanja pokazana je simulacijom na jednom primjeru.

diskretni sustav; klizni režim rada; objekat s konačnom nulom; sustav varijabilne struktureAuthor: Olivera Iskrenovic-Momcilovic - ; University of Novi Sad, Faculty of Education, Podgoricka 4, 25000 Sombor, Serbia

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents