Analize šumskog pojasa općine Prokuplje primjenom GIS & satelitske detekcijeReport as inadecuate
Analize šumskog pojasa općine Prokuplje primjenom GIS & satelitske detekcije - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Technical gazette, Vol.23 No.4 August 2016. -

Corine satelitska detekcija u kombinaciji s GIS-om može analizirati i pokazati kvantitativna i kvalitativna obilježja šumskog pojasa. Kao rezultat, dobivaju se satelitske snimke razlučivosti 100 m, a može se prikazati i horizontalna šumska rasprostranjenost. Kako bi se izbjegle iznimke i preklapanje snimki s digitalizacijom, koristi se rezolucija 100 m, identična projekcijska datoteka pod nazivom WGS 84, tako da se projekcija Corine snimki može uskladiti. Definirane su 44 vrste slojeva zemlje, dok je šumski sloj definiran s 12 tipova tla. S obzirom na specifičnu prirodu promatranog teritorija, razmatrano je 5 vrsta tla. Ono što je promatrano u strukturi tla su značajke površine s 3 vrste šuma, mješovite šume, širokolisne šume i crnogorične šume, uključujući i dva tipa tla koji sadrže slabo obrasla područja ili prirodne travnjake.

analiza; Corina; GIS; satelitska detekcija; sub-pikseli; šumski pojasAuthor: Aleksandar Valjarević - orcid.org-0000-0003-2997-2164 ; University of Kosovska Mitrovica, Faculty of Natural Science and Mathema

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents