ISTRAŽIVANJE USPJEŠNOSTI SUPERVOLUACIJE I SUPEROVULACIJSKOG ODGOVORA, TE BROJA DOBIVENIH ZAMETAKA I REZULTATA NJIHOVOG TRANSFERA U KRAVA I JUNICAReport as inadecuate




ISTRAŽIVANJE USPJEŠNOSTI SUPERVOLUACIJE I SUPEROVULACIJSKOG ODGOVORA, TE BROJA DOBIVENIH ZAMETAKA I REZULTATA NJIHOVOG TRANSFERA U KRAVA I JUNICA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Stockbreeding : Journal of Animal Improvement, Vol.48 No.11-12 January 1995. -

Istraživanja uspješnosti superovulacije i superovulacijskog odgovora te broja dobivenih zametaka kao i uspjeha transfera svježih i duboko zamrznutih i kasnije odmrznutih zametaka goveda izvodili smo u 35 plotkinja. Superovulacliju smo inducirali s pripravnicima SŽK Folligonᴿ, odnosno FSH Folltropinᴿ u 27 plotkinja. Rezultate superovulacije i superovulacijski odgovor 7. dan poslije inducirane ovulacije i U.O. -a pratili smo rektalnom i ultrasonografskom pretragom jajnika ALOHA ECHO CAMERA SSD-210, DX II s transrektalnom sondom od 5 MHz-a te utvrdili 154 ˉx = 5,70 ± 0,69 žutih tijela. U23 plotkinje isprali smo ukupno 15 zametaka, od kojih smo kao sposobne za transfer ocijenili 10 te smo jednoga odmah transferirali u odabranu primačicu. Ostalih 9 dubolo smo smrznuli pomoću aparata za smrzavanje zametaka LE NICOOBAC MS 21. Nakon određenog vremena zametke smo odmrznuli i nakon ponovne ocjene 7 zametaka smo transferirali u 7 sinkroniziranih primačica. U 3 primačice pojavio se opet estrus 25. dan,u jedne 30. dan, a u 3 primačice 35. dana od prethodnog estrusa, dok smo u jedne 34. dan ultrazvučno utvrdili gravidnost.



Author: Zdenko Makek - ; Veterinarski fakultet, Zagreb, Republika Hrvatska Miroslav Herak - ; Veterinarski fakultet, Zagreb, Republika Hr

Source: http://hrcak.srce.hr/



DOWNLOAD PDF




Related documents